Kontakty, neboli o nás

Rašínovo nábřeží 78, Praha. Pohodlná otvíračka, zvoňte na recepční:
Po - Pá 9:00 - 17:00
So - Ne 9:00 - 13:00
Svátky 9:00 - 13:00 

Biostatek, Kašpara z Valče 185, 364 55 Valeč

Předsedou spolku je Vojtěch Veselý, který na Biostatku farmaří ze všech nejvíc. Semtam mu pomáhají dcera Hedvika a syn Kašpar.
Bývají tu s námi sousedé, MPSV stážisté a praktikanté, WWOOFeři (dobrovolníci z celého světa), náhodní zvědavci a další případi.

FB skupina, kde Nábřeží soukomě probíráme: CSA Biostatek Valeč

Mgr. Vojtěch Veselý, vojtech@biostatek.cz, 775 272 678

CSA Biostatek, z.s. --- IČ:17079616 --- Sídlo: č.p. 185, 364 53 Valeč

Číslo účtu: 2302224543/2010
IBAN: CZ50 2010 0000 0023 0222 4543
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

www.biostatek.cz

CSA Biostatek, z.s. je šifrou pro Community Supported Agriculture Biostatek, zapsaný spolek. Spolek vyznává a vzdělává agroekologii, tím pádem organicky spadá mezi sociální podniky listované v MPSV katalogu.

Principy sociálního podnikání máme uvedené v zakladatelských listinách máme z Citujeme Stanovy spolku CSA Biostatek, z. s., prvních pár odstavců:
3) Charakter spolku: Spolek je veřejně a společensky prospěšným, dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili lidé na základě společného zájmu provozovat a rozvíjet činnost v souladu s účelem spolku.

4) Účel spolku: Edukační a osvětová činnost v oblasti udržitelného hospodaření s přírodními zdroji.

5) Činnost spolku
a) pořádání vzdělávacích akcí, kampaní a workshopů;
b) vývoj a tvorba metodických pomůcek;
c) podpora a rozvoj agroekologického farmaření

7) Spolek se hlásí k Principům sociálního podnikání prostřednictvím rozpoznávacích znaků:

a) sociální prospěch:
i) podíl osob ze znevýhodněných skupin tvoří více než 30 % zaměstnanců;
ii) spolek poskytuje integrační podporu zaměstnancům ze skupin znevýhodněných osob;
iii) zaměstnanci i členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu spolku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů; zaměstnanci i členové jsou zapojení do rozhodování o směrování spolku;

b) ekonomický prospěch:
i) alespoň 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku i naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů;
ii) tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží tvoří alespoň 30 % z celkových výnosů podniku;

c) environmentální prospěch:
i) spolek v praxi naplňuje principy cirkulární ekonomiky, energetické udržitelnosti a spravedlivé spotřeby;
ii) spolek při své produkční činnosti využívá přírodní zdroje environmentálně udržitelně;

d) místní prospěch
i) spolek se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby;
ii) spolek přednostně využívá místní zdroje: a) zaměstnává místní obyvatele, b) nakupuje od místních dodavatelů;
iii) spolek komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.

 

Živnstenské listy máme čerstvě (2309) vyběhané. Formální gro: Edukační a osvětová činnost v oblasti agroekologického farmaření. Pořádání vzdělávacích akcí, kampaní a workshopů. Vývoj a tvorba metodických a vzdělávacích pomůcek.