Spolkový účet má své číslo!

Číslo účtu: 2302224543/2010
IBAN:CZ50 2010 0000 0023 0222 4543
BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX
žádná karta, žádný úvěr... Fio banka, a.s.

Máme spolek s íčem

Vážení všichni i milí podílníci, podařilo se v hladké součinnosti s Mgr. Jiřím Švejnohou, DiS., z pražské Korunní i v mezičase faremního cyklu založit CSA Biostatek, z.s., který pomalu nebo rychle nabývá právní moci. Pod odkazem visí dokument o zápisu spolku do rejstříků. Vyšlo nám příjemné Identifikační číslo

17079616

adresa spolu pomístního názvu: CSA Biostatek, Kašpara z Valče 185, 364 55 Valeč. Moc čísel najednou, radši zdravím a loučím, váš Předseda Mgr. Vojtěch Veselý.

Košík v Biostatku

Na Nábřeží své zboží vystavila i paní Dagmar. Přivezla je ze své farmy Košík, z Polabí. Sortimentem se kryjeme i nekryjeme, každopádně se doplňujeme.

Pravidla obsluhy mají Nábřeží v Košíku a Biostatek na Nábřeží odlišná.

Košíkové regály jsou ty nalevo za dveřmi dovnitř. Až mi někdo pošlete jejich fotku, vystavím ji sem.

Bude spolek

Událost! Založení spolku, kterým tenhle experimentální podnik legislativně zarámujeme a snad tím i jeho důstojnost pozdvihneme.

20. dubna 2022 v Café Neustadt na Novém Městě v salónku odpoledne podepíšeme formativní listiny a ověřímě své podpisy do Knihy.

Vpodvečer Biostatek na Nábřeží představíme veřejnosti, která se tam na tohle i jiné pozvání nebo náhodou dostaví. Hodinka dvě komponovaného programu a třeba se akce protáhne do večírku.

Ano - sháníme zvědavce, kteří touží stát se podílníky.

Na Facebooku je o tom událost

tak abychom se těšili z čerstvě narozených jehňat,
abychom z prvního mléka pro lidi vyrobili palačinky pro všechny,
také protože stodola potřebuje dodělat střechu,
zahrada potřebuje očistit od vysypalého, křehkého, loňského...
a přijely WWOOFerky až od Budapešti, příslušnice generace ZÍ.

Podávám od počítače výčet novinek o jarních agroekologických činnostech, kterým se od počítače nevěnujeme.

Středa navečer Neustadt --- SPOLEK

Nejbližší hromadná akce a šance dozvědět se nejvíc na jednom místě o tomhle experimentálním pokusu.

středa 20. dubna --- 17:00 --- salonek Café Neustadt Nové Město Praha EU --- 

Začneme zakládat spolek, kdo přijde a ideu přijme, stanovy podepíše, hned se stane podílníkem se všema členskýma právama a povinnostma.
Biostatku pomůže, když nás takových bude hodně co nejdříve, poněvadž lednice na Nábřeží se po Velikonocích začne plnit sýrama a brynzama, jogurtama atd... Dočetli jste aktualitu, která je zároveň něčím mezi nabídkou a poptávkou.
Díky, Vo.