anamnéza: nehospodárně pronajaté obecní pozemky

4.4.2009

Souboj velkozemědělce a mladého farmáře skončila dle očekávání, ale proti moderním trendům.

Mělo se odehrát veřejné zasedání zastupitelstva obce Valeč, přičemž jeden z bodů programu zněl "Pronájem zemědělský pozemků ve vlastnictví obce". Jelikož úřední deska umožňující dálkový přístup na valečském úřadě neexistuje (neplnění zákona!!!), zvedl jsem se a šel se podívat do zasklené vitríny na návsi, o jaké pozemky že to jde. Potřebuji si někde dělat seno pro ovce na zimu, tak že si zjistím, zda bych si nějaké pozemky nemohl najmout sám. Nezjistil jsem nic. Leda jak jedni fotbalisti porazili jiné a kudy vede trasa pojízdně prodejny. O záměru obce pronajmout kus svého vlastnictví ani slovo, ačkoli máme zákon o obcích, který proceduru pronájmu upravuje tak, aby všichni měli k nabízenému majetku rovnou příležitost. No, schůze zastupitelů bude až pozítří, sedl jsem k laptopu, během chvilky zjistil, co obci patří za louky, popřemýšlel, které by se mi hodily a ze 70ti nabízených hektarů vybral kompaktní plochu 14ha co nejblíž k seníku, sestavil žádost o pronájem a zanesl na úřad. Administrativní pracovnice se trochu divila, že co to zkouším, když to má v nájmu Broum (Ing. Ladislav Broum, pozn. aut.). Jenomže to jsem již z dřívějška věděl, že tento podílník společnosti BOTEP PLUS spol. s r.o. a AGROREALITY VALEČ spol. s r.o. nemá s obcí smlouvu, jen ústní dohodu s předchozím starostou a obec od něj dva poslední roky neviděla ani korunu za nájem. Ústní dohoda? Je něco takového zakotveného v zákoně o obcích?
Ještě to odpoledne se na úřední desce (vitríně před místním koloniálem, dálkový přístup stále nezajištěn) objevila regulérní výzva k podání nabídek, komentářů, poznámek. Konečně. A proč až teď?
Zastupitelstvo se konalo a bod odložilo. O dva týdny, kdy přišlo mimořádné zasedání se dvěma body: obecní rozpočet a pronájem obecních pozemků.
Dorazily dvě žádosti: 70ha pro BOTEP PLUS spol. s r.o. a 14ha pro místního mladého ekologického zemědělce. Ve 12ti hektarech se žádosti kryly - o cca 2ha pastvin zanesených nálety neprojevil Botep zájem.
Jeden ze zastupitelů navrhl odkrojit odkrojit ze 70ti hektarového bloku 12, zbytek nechat společnosti Ing. Ladislava Broumova, který byl shodou okolností přítomen. K nápadu se vyjádřil zamítavě, že mají z pozemků dotace a trvají na všem en block. Dotace: pro BOTEP PLUS spol. s r.o. v roce 2007: 7.545.774 Kč.
Nepíšu o svém úspěchu, vše nakonec získal velkozemědělec.
 Zřejmě zabrala jeho nabídka opravit obecní cesty vedoucí k "jeho" polím. Že to byly jeho stroje, které komunikace rozryly, nezaznělo. Ačkoli se švorc Valči s hrozbou kupy dluhů nad hlavou hodí každičká korunka, moje finanční nabídka o 111Kč/ha/rok vyšší než konkurenta nezabrala.
Zatímco se v odborných nezávislých zemědělských i společenských magazínech žehrá nad stavem, kdy jedna společnost obhospodařuje tisíce hektarů na úkor malých krajinotvorných a venkov oživujících, ve Valči se jede dle starých trendů.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

biostatek - Zámecká 20, 364 55 Valeč - vojtech@biostatek.cz