VALEČ

Ačkoli se Valeč poprvé objevuje v písemných pramenech až k roku 1358, osídlení zde jistě vzhledem k příznivé poloze na úpatí jihovýchodních Doupovských hor existovalo mnohem dříve. Dnešní název vznikl někdy v 1. polovině 13. století ze jména Válek (původně snad Valentin), který zde měl dvůr... Zde jsem loni zakotvil a zkouším zde hospodařit ekologicky, vřele, přospěšně, komunikativně a osvětově. To se nedá bez sledování dění v místní komunitě, případně vyjadřování stanovisek k němu, jeví-li se to jako prospěšné. Momentálně se zde vedou bitky jedněch s druhými proti třetím. Kdekdo si o těch ostatních myslí, že jsou pokrytci, poněvadž přeci musí vidět, kde je pravda, a přesto zastávají pozici proti ní. Vrbí se to na klíčových slovech: CO, Dům řemesel, Alena Vávrová/Thyssen Bornemissza von Kaszon, vodovod, virtuální muzeum a dalších.

(15.10.2019)

Řídíme se principy sociálního podnikání

Řídíme se principy sociálního podnikání
Sledujeme společensky prospěšné cíle, hlídáme se v sociálních ohledech, ekonomické principy také vnímáme, ale těm se tu asi podřizujeme nejméně. Mnohem důležitější je nám environmentální udržitelnost biostatkového provozu, takže není těžké prokázat i ohledy na místní komunitu. Třeba při aktivizaci místních nebo pořizování materiálu a zboží. více

Autor: biostatek   |   Sekce: VALEČ

(12.6.2015)

Zkolaudovaná sýrárna, radujeme se a inzerujeme

Zkolaudovaná sýrárna, radujeme se a inzerujeme
Na Biostatku ve Valči se rodině Veselých podařilo dotáhnout stavbu Zpracovny zemědělské výroby do zdárného konce a získat na to i potvrzující razítko Žlutického odboru výstavby. Tím pádem můžeme sýřit nejen v čistu, suchu, pohodlnu, ale i oficiálně. Úroveň výstupů se zvedla, v dobrém standardizovala a vějíř produktů rozšířil. Obrázek je rok a půl starej, aktuální stav je nejlépe k vidění při osobní návštěvě za ovčími sýry, smetanou, máslem, žinšicou i ovčí zmrzlinou. více

Autor: biostatek   |   Sekce: VALEČ

(20.5.2015)

Millennials v rolích zaměstnanců i zaměstnavatelů na jednom českém venkově

Millennials v rolích zaměstnanců i zaměstnavatelů na jednom českém venkově
Vojtěch Veselý je ročník 1979, od ledna 2008 žije ve Valči, od léta 2009 se svou ženou Lenkou tamtéž jakož konečně i s Hedvikou a Kašparem. Takže jsme o sobě mluvili na setkání členů družení Lípa s hosty. Zazněly tam i náznaky dalšího textu... více

Autor: biostatek   |   Sekce: VALEČ

(24.3.2015)

Zpracovna zemědělské výroby naposledy před kolaudací

Zpracovna zemědělské výroby naposledy před kolaudací
Obojí spěchá. Fyzické úpravy budovy a technologií uvnitř, venku i na pomezí. Jakož i formalit, které souvisejí s kolaudací téhož a proplacení dotační podpory na totéž taktéž. Lejstra vytvářím, kompletuji, skenuji a není to fotogenické, takže představuji pár obrázků (2) pořízených Romanem. více

Autor: biostatek   |   Sekce: VALEČ

(24.8.2014)

VII. biopárty - 20. září 2014 - letos KOLAUDAČNÍ

VII. biopárty - 20. září 2014 - letos KOLAUDAČNÍ
Malebná krajina Doupovských hor, vysokokmenný sad vypásaný ovcemi a romantický zámecký areál hned vedle vytvoří kulisu pro tradiční dožínkovou veselici na ekofarmě Biostatek. Vzhledem k tomu, že dozrávají jablka a hrušky, mošt tu zejména v sobotu poteče proudy. Také ovčí laktace ještě poběží, takže sýr bude a porazil jsem Zora = klobásy. A hlavně předvedeme ZPRACOVNU ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE!!! Zveme. více

Autor: biostatek   |   Sekce: VALEČ

(16.5.2014)

Nerůst neboli GrowLess - červnové setkání

Nerůst neboli GrowLess - červnové setkání
Valeč normálně jede. Stoupá a roste. Protivenstvím typu plánů na omezení pohybu lidí v krajině navzdory. Valeč povyroste i během předposledného červnového prodlouženého víkedu. Tehdy se k nám sjede široká paleta domácích i mezinárodních hostí, kteří se aktivizují pro GROWL = Grow Less. Modely nerostoucích ekonomik, lokální měny, alternativní pracovní úvazky... to vše vedené příslibem lepšího světa i pro český venkov. Valeč povyroste krz mezinárodní setkání s tematem nerůstu. Zveme na veřejné programové bloky. Proběhnou v angličtině!!! více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: VALEČ

(5.5.2014)

Slavnost květů 2014

Slavnost květů 2014
Lidová veselice ve Valči opět proběhne. Ačkoli jabloně již stihly odkvést, třešně tím spíš, broskvoně během PanSerBon dokonce trochu pomrznout, ve Valči to květy ožije ještě jednou. Slavnost Květů 2014 se v areálu zámku Valeč bude konat 16.-18. 5., přičemž gro akce přijde v sobotu 17. května. Tehdy AREA viva ovládne svým programem Enviroučebnu promítáním tematických filmů a pořádáním besed. Přijďte i když nebude lejt, vstupné žádné, poučení i zábava zajištěné. Romantické prostředí zámeckého parku ve Valči se i letos stane kulisou pro veselici navazující na obdivuhodně nepřetržitou - 70-150 let (!!!+???) trvající tradici. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: VALEČ

(24.4.2014)

Posezení s Mirkem

Posezení s Mirkem
Kavárna u Muzea tuhle sobotu 17:00 Evangelická bohoslužba v neděli v 10:00 v enviroučebně, slouží Miroslav Erdinger, klavírní doprovod jeho žena Eliška. Zpěvníky na místě. Káva a čaj po bohoslužbě na Prádelně. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: VALEČ

(31.3.2014)

Consonare ve Valči a Palermo v Chomutově

Consonare ve Valči a Palermo v Chomutově
Zámecký kostel Nejsvětější Trojice zazní libozvučnými dechy a následná Hovorna rozčilením nad politkou. Tolik ve zkratce program pátečního večera 11. dubna ve Valči. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: VALEČ

(20.11.2013)

Zpracovna zemědělské produkce I

Zpracovna zemědělské produkce I
Ačkoli v Jurtě nás to baví málo, nezačali jsme budovat rodinný domek, ale výrobní prostor. Sýrárnu. Takže víc, než kdy jindy se dá přiject bez obavy, že nebude dílo, ke kterému by se nedala přiložit ruka. Předem děkuji. Pomocníků se na stavbě vystřídalo hafo. Namátkou Myko, Králík, Františka, Míša, Ivan (ale tomu jsem zaplatil normálně cash, tak nevím, jestli se to počítá), Vintíř, Marika... samozřejmě Lenka s Hevikou. Velký skok jde na vrub Kmenovcům Alonovi, Amacovi, Jonatanovi a Šorešovi. více

Autor: Vojtěch Veselý   |   Sekce: VALEČ


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

biostatek - Zámecká 20, 364 55 Valeč - vojtech@biostatek.cz