Řídíme se principy sociálního podnikání

15.10.2019

Řídíme se principy sociálního podnikáníSledujeme společensky prospěšné cíle, hlídáme se v sociálních ohledech, ekonomické principy také vnímáme, ale těm se tu asi podřizujeme nejméně. Mnohem důležitější je nám environmentální udržitelnost biostatkového provozu, takže není těžké prokázat i ohledy na místní komunitu. Třeba při aktivizaci místních nebo pořizování materiálu a zboží.

Biostatek je agroekologická farma. Je také ekologicky certifikovaná, ale hospodaříme zde ohleduplně i dle smysluplnějších formálních zákonem stanovených pravidel. Udržitelné hospodaření uplatňujeme při prvovýrobě, zpracování i distribuci potravin. Tím pádem naše polařina, chov, pastevní činnost, sadaření, zahradničení... zvyšují biodiverzitu, krajina zůstává mozaikovitá, polní cesty obnovujeme a udržujeme. Inklinujeme k zero-waste a re-use taktikám. K účasti na hospodaření zveme širokou paletu cílovek, mezi které patří často místní sousedé ohrožení zaměstnaneckou chudobou, OZP, 50+, žadatelé o azyl, rodiče nezaopatřených dětí, absolventi či osoby, kterým na světě zbyl akorát občanský průkaz, nesplatitelné dluhy a chabá vůle se ze situace nadobro vymanit.

Do zaměstnaneckého poměru jsme v minulosti přijali příslušníky těchto cílovek: osoby se zdravotním postižením, osoby s duševní nemocí, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby bez přístřeší a osoby pečující o malé děti do 10 let. Jeden zaměstnanec měl indikované, ale dále neformalizované kombinované postižení. Nepamatuji si, že bychom zaměstnali osobu bez hendikepu, snad někdy dávno na DPP. Tím, že jsme malá farma a takřka denně jsme v přímém kontaktu, plánování probíhá jaksi demokraticky, postupně, podle sezony a počasí a často chaoticky. Systematický přístup na Biostatku moc neprovozujeme v žádné oblasti, je nám v tom dobře a dle zpětné vazby vyvozujeme, že klienti také upřednostňují volnější přístup ke světu a životu. Činnosti jsou rozmanité, rozhodně ne jednotvárné a víceméně snadné. Zároveň v sobě obsahují zřetelný vzdělávací rozměr. Vzdělávací proces analyzujeme a hodnotíme. Možná podceňujeme získávání vědomostí, zato dovednostem a postojům věnujeme poměrně hodně času a energie.

Na Biostatku se ekonomickými parametry hospodaření zabýváme minimálně. Jasněže faremní zboží uplatňujeme na uzavřeném či otevřeném trhu a snažíme se dosáhnout na férovou odměnu, ale odkud kam přesně které peníze šly, sepisuji pořádně nebo ledabyle jednou za rok z důvodů povinnosti podat DzP. Každopádně je skvělé, že - odhadem - příjmy z produkce konečně po dvanácti letech převyšují příjmy z grantů, finančních podpor, kompenzací, dotací... Začali jsme tehdy na zelené louce.

Je mi až žinantní popisovat, jakým způsobem odpovídáme na environmentální principy. Tak si vypomůžu jedním se zvých starších textů: Přínos hospodaření v kvalitě bio přichází hned z několika stran a je zřejmý zejména v porovnání s konvenčním přístupem k zemědělské produkci. Vyzdvihujeme zejména dopady na přírodu (zvířata, půda, voda, vzduch, krajina...), kdy nároky ekologického zeměldělství nejsou zdaleka tak destruktivní. Naopak, hospodářská činnost konvenuje se zaběhlými pochody ekosystémů. Z dlouhodobého hlediska je vnímáme jako jedinou udržitelnou a zároveň perspektivní metodu výroby potravin, případně dalších produktů pro lidskou spotřebu.    Nižší až žádnou zdravotní závadnost a vyšší chuťovou úroveň potravin chápeme pouze jako vedlejší vlastnost produktů ekologického zemědělství. Podobně pozitivní vliv na obecní komunitu (tvorba pracovních míst, snížení sekundárních nákladů zemědělské činnosti, oživení regionu...) pouze konsekventně vychází z chápání přírodního prostředí jako zdroje, kterého je třeba si vážit a jeho procesům se do jisté míry podřizovat. Nikoli je transformovat a přírodu tak drancovat.

Snažíme se pořizovat co nejméně materiálu a zboží. Nicméně nezvládáme všechno, takže pro řezivo jezdíme na pilu za vesnicí, v bývalé střediskové obci jsou stavebniny, kde i vyměňují PB bomby, paliva čerpáme na místní benzince, kde také prodáváme své výrobky. Ono je to takhle nablízko celé snazší, zároveň nutné. Valečsko je indikovaná jako sociálně vyloučená lokalita a geografické bariéry se kolem vesnice také rozprostírají. Výjimečně lze tedy zaměstnat člověka, který v blízkém okolí nebydlí. Působíme i jako oživující prvek místního společenského, kulturního a do jisté míry i politického dění, což se dá poznai třeba podle toho, za za posledních deset let se do Valče přistěhovalo cca 20 nových vzdělaných, EN speaking a neohrožených obyvatel, kterým se nám tu narodilo už 12 dětí.

Autor: biostatek   |   Sekce: VALEČ   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

biostatek - Zámecká 20, 364 55 Valeč - vojtech@biostatek.cz