Biostatek sociálně.

19.4.2017

Biostatek sociálně.Multisektorová disciplína nachází praktický výraz na Biostatku, kde probíhá něco na pomezí inkluze, pracovní terapie, opouštění své komfortní zóny v bezpečném prostředí, zaměstnanosti až přezaměstnanosti... S podporami odkud to jen jde a bez které to nejde.

"Vedu malou zemědělskou usedlost Biostatek na kraji Valče. Vybudováno na zelené louce za přispění dobrovolníků, trainees, WWOOFerů, během pracovních trerapií příjemců sociální služby žlutického výchovného ústavu, přáteli ze sociálních podniků Doupovské hory i varské Armády spásy, členy náboženských komunit včetně těch marginalizovaných, prarodiči dětí týraných svými rodiči... vystřídalo se tu mnoho příslušníků cílovek sociálně zemědělských programů. "Farma má sloužit lidem a dbát hodnot kulturní krajiny a životního prostředí, ne primárně generovat zisk." S tímto přesvědčením mi ani nezbývá nic jiného, než inkluzivně designovat i zemědělské aktivity na Biostatku. Takto vedené hospodářství dotuji ze své práce na měkkých projektech zaměřených na vzdělávání a udržitelný rozvoj venkova. V letech 2011-14 jsem coby reprezentant spolku AREA viva, z.s. z pozice partnera řešil projekt M.A.I.E. a inicioval převzetí konceptu Social farming, green care, care farming... českými úřady. V roce 2015 se mi podařilo úspěšně se vyvíjející agendu předat Elišce Hudcové, aktuálně nejobeznámenější osobě o této problematice v Česku. Sám jsem narazil na limity své odbornosti a samozřejmě časové kapacity. Sociální zemědělství jsem přenesl z projektových setkání na vlastní farmu, abych mohl sloužit jako příklad dobré praxe a dále fungovat pouze jako konzultant nebo lektor. Což se děje a klidně i referentům ÚP nabízím prohloubení erudice pro tento multidisciplinární sektor. Nebo se přijeďte podívat, třeba si vymyslete nějakou kontrolu nebo místní šetření. Vnímám jako dobré skóre zaměstnat 4 osoby ohrožené sociální exkluzí skrze jejich slabou orientaci na otevřeném trhu práce a sice z každého dotačního titulu jednu.":

Honza, Pomocný dělník ve smíšeném hospodářství: OZP (kolena a srdce) a 50+

Jára, Moderní čeledín: OZP (schizofrenní paranoia)

Markéta, Moderní selka: absolventka s pochybnými pracovními návyky a zlozvyky

Jana, Šafářka: matka nezaopatřené dcery se svéráznými pracovními návyky a zlozvyky

celá tahle parta je na ilustračním obrázku.

Vojtěch: farmář a projektový manager, který se snaží to tu všechno skloubit. A první odstavec je o něm.

Autor: biostatek   |   Sekce: SLUŽBY   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022

biostatek - Zámecká 20, 364 55 Valeč - vojtech@biostatek.cz